Sorg

Sorgsamtaler til voksne, unge og børn.

Har du mistet en af dine nære?

Er du nær pårørende til et døende menneske – voksen, ung eller et barn?

Jeg har mange års erfaring i samtaler om sorg, hvordan vi rummer den og lader den blive et vigtigt redskab og et kærlighedsminde om det menneske som er død. Mennesket er dødt – men kærligheden er ikke død.

At miste et menneske man elsker, er svært. Uanset om døden er ventet eller kommer pludseligt, så vil tabet præge dit liv fremover. Indimellem kan smerten ved at savne være så overvældende, at du ikke synes du kan holde den ud. Du magte ikke  at klare dagligdagens opgaver, magter ikke at være sammen med andre, men orker heller ikke at være alene. Du må være i sorgen, til den er modnet, og du atter finder den vej som fører tilbage livet og dagligdagen – sorgen vil bliver en del af din livsfortælling.

Sorgsamtaler giver dig plads og indsigt hvad sorgen er for dig, der er mange måder at sørge på – ikke noget rigtigt eller forkert.

Vi vil i samtalerne tale om det menneske du har mistet, om det liv i har levet, de minder du og din familie bærer med jer og som skal fasthold den afdødes betydning.

Selvom et menneske dør – så dør kærligheden og relationen ikke.

Jeg vil i terapien følges med dig i det som fylder og opleves smertefuldt og til tider ubærligt. Jeg vil lytte, stille spørgsmål og hjælpe sig med at finde fodfæste igen.

Jeg tilbyder også samtaler til børn og unge. Jeg har været leder af sorggrupper under Kræftens bekæmpelse. Når jeg har samtaler med børn – er det ikke så meget samtalesnak – min tilgang er primært i børnehøjde. Det er ofte at vi tegner og gennem det hjælper jeg barnet til at finde et sprog for det at miste og sorg. Børn har som udgangspunkt ikke erfaring med sorg og derfor skal de hjælpes til at kunne sætte ord på, navigere i deres følelser og bevidsthed om hvordan det mærkes i kroppen.

Deres alder er afgørende for hvordan de kognitivt evner at håndtere det som er sket og jeg tager afsæt i det enkelte barn og tempoet for deres forløb.

Jeg tilbyder også råd og vejledning til dig som forældre – så du kan blive klædt på til at hjælpe dit barn. Det kan være svært at finde overskud i sin egen sorg, men det kan også hjælpe ens egen sorgproces at hjælpe sit barn. Børn er ofte meget umiddelbare – de går “ind og ud” af sorgen. De kan f.eks. tale om den døde og være kede af det og 10 minutter senere grine af noget i fjernsynet.

Børn fornemmer også den voksnes sindsstemning og de kan tilsidesætte egne behov hvis de mærke den voksne er trist.

Det er GRATIS og uforpligtende at ringe eller komme til en afklarende samtale – mærke om Klinik Susse er et sted for dit sorgarbejde.

 

Forskellige Sorgreaktioner

I Danmark har vi et Nationalt Sorg Center – det er et udtryk for at sorg ikke bare er sorg. De er fagligt og evidensmæssigt forankret og der er meget at hente på deres hjemmeside – også om tilbud om grupper. De åbner et nyt Center i Vejle til April 2023.

 

Du kan læse mere på deres link her:

Det Nationale Sorg Center

De beskriver hvor forskellige reaktioner man kan opleve i et sorgforløb:

Følelsesmæssig

Chok – Fortvivlelse – Glædeløshed – Vrede – Skyld – Modløshed – Ensomhed – Savn og længsel.

 

Fysiske

Søvnforstyrrelser – Ændret appetit – Anspændthed – Træthed – Infektioner – Hovedpine – Mavepine og kvalme.

Adfærdsmæssige

Grådlabilitet – Uro – Hyperaktivitet – Aggression – Indadvendthed – Misbrugsadfærd -Undgåelse at steder og personer som minder om tabet – Ritualer.

 

Sociale

Øget behov for støtte – Øget sensitivitet – Øget irritabilitet – Isolation – Stopper aktiviteter – Oplever ingen forstår.

 

Tankemæssige

Hukommelses- og koncentrationsbesvær – Forvirring – Grubleri – Uvirkelighedsfornemmelse – Tvivl – Optaget af afdøde og døden – Bekymring for fremtiden – Selvmordstanker.

Eksistentielle 

Alenehed – Svært at se meningen med livet – Tanker om livets grundvilkår – Identitetsforvirring – At have mistet noget af sig selv – Religiøs eller spirituel krise.

Ovenstående beskriver hvor omfattende sorg kan vise sig. Jeg kan hjælpe dig med at forstå og håndtere hvordan lige præcis din sorg opleves, hvordan du kan komme videre på livets vej med sorgen som en del af dig – uden den bremser dig.

Sorg kan læres os rigtig meget.

Naturlige vs. komplicerede sorgforløb.

Der skelnes mellem et naturligt og et kompliceret sorgforløb.

 

Naturlige Sorgforløb

Størstedelen af efterladte ( ca. 80 % ) oplever et naturligt og helende sorgforløb. I et naturligt og helende sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og tabet integreres i de efterladtes liv. Sorgreaktionerne kan være stærke i den akutte tid omkring dødsfaldet, men aftager som regel med tiden. Man formår at acceptere, forstå og tilpasse sig tabet. 

Sorgen foresvinder ikke helt, men man lære at leve med den.

 

Komplicerede sorgforløb 

I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktionerne ikke, men forbliver intense og invaliderende. Den efterladte fastlåses i sorgen. Det sker for ca. 10 -20 % af voksne efterladte. I nogle tilfælde udvikles symptomer på depression, PTSD, angst lidelser, fysiske lidelser og/eller forlænget sorglidelse, som kan vare ved i årevis. Det kalder man komplicerede sorgreaktioner.

 

Samtaler her på Klinikken kan hjælpe dig med at mærke hvor du er i dit forløb.

Ventesorg

Det Ventersorg er den sorg der kan ramme, mens man venter på at miste. I takt med at behandlingmulighederne til alvorlig sygdom bliver bedre og bedre, bliver antallet af pårørende i vente sorg flere og flere.

Det er særligt børn og unge der rammes hårdt.

Det kan være meget relevant at have samtaler om det at vente på, at nogen skal dø. 

Det er et meget dillemafyldt sted at opholde sig på ubestemt tid. Mennekser omkring en kan også have svært ved at spørge ind til dette – og det naturlige fokus på den døende giver risiko for at de pårørende er alene med deres tanker og følelser – dem er der rigtig mange af i sådan et forløb.

Tøv ikke med at tage kontakt – det er gratis med en afklarende samtale, en aftale som for dig skal afgøre om Klinik Susse et stedet for dig