Om

Om

Jeg hedder Susse og har mere end 23 års erfaring som socialpædagog og terapeut. Jeg er et roligt og nærværende menneske – med fagligheden i orden.

På klinikken tilbyder jeg behandling primært inde for:

Psykoterapi med min viden som Familieterapeut.

Sorg – at følges med sorgen videre i livet.

Stress – primært behandling af symptomerne, og livet videre.

Inden for alle 3 terapeutiske behandlinger vil mistrivsel ofte være en overskrift. Mistrivsel kan bl.a. være kendetegnende ved fysiske og psykiske tegn så som søvnproblemer, kvalme, manglende overblik, lavt selvværd, angst, tristhed, misbrug, manglende energi, selvskade, psykiske diagnoser osv.

Du oplever måske alvorlig sygdom i familien, har mistet et nærtstående menneske, eller er pårørende til et alvorligt sygt menneske.

 Skilsmisse, nære relationer der er svære, eller lever i en sammenbragt familie.

Skolevægring og mistrivsel hos dine børn eller unge.

Der er masser jeg ikke har nævnt – men det gør det ikke mindre relevant for dig.

Kontakt mig for en uforpligtende snak – det er helt gratis.

Jeg har igennem 23 år løbende holdt mig opdateret fagligt og  uddannet mig i de retninger jeg har fundet både relevante og interessante.

Min brede faglighed – kombineret med mine mange års erfaring giver mig et grundigt afsæt for at hjælpe dig.

Det er gratis at få en afklarende samtale – så du har mulighed for at mærke og jeg kan hjælpe dig – der er altid en vej..

Psykoterapeut MPF – Systemisk Familieterapeut – Stressterapeut og Socialpædagog. 

Indretning hos kliniksusse

Fagprofil og Erhvervserfaring

Jeg har siden min uddannelse til socialpædagog i 1999 primært beskæftiget mig med anbragte børn, unge og deres familier.

I arbejdet som kommunal familiekonsulent gennem 6 år har jeg stor terapeutisk erfaring i den systemiske og løsningsfokuserede tilgang til familier.

Sorggrupper med børn der har mistet en forældre – dermed en bred viden om børn og unges sorg. Derudover erfaring  med voksne i sorg og krise, både i forbindelse med livstruende sygdom og dødsfald.

Socialpædagog tilknyttet folkeskoler på alle klassetrin og SFO.

Solid erfaring i tværfagligt samarbejde med myndigheder, sagsbehandlere, tilsyn, lærer, pædagoger, frivillige, sundhedsplejersker, læger etc.

Gennem alle årerne har jeg haft grupper med børn og unge hvis forældre har eller havde haft et misbrug.

Psykoterapi har været en del af min faglighed de sidste 10 år.

Så der er tyngde i min faglighed