Psykoterapeut MPF

Hvad er en psykoterapeut?

Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling. Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Jeg har derfor med afsæt i min primære uddannelse taget efteruddannelser der giver mig et stærkt grundlag for terapeutisk at hjælpe dig med din udfordringer. Min titel er derfor Psykoterapeut MPF.

Psykoterapeut pris

Det er GRATIS at få en afklarende samtalen i telefonen eller her på klinikken.

  • 1 samtale (50 min.) 700 kr
  • 5 samtaler 3.000 kr
  • 12 samtaler 6.000 kr

Det er muligt at aftale en afdragsordning.

Psykoterapeut vs. Psykolog

Psykoterapeuter, psykologer er tæt beslægtede. Begge faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der er også forskelle.

Psykoterapeut MPF

… tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, og derfor gælder nedenstående beskrivelse alene de psykoterapeuter, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og som derfor må kalde sig psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer følgende områder:

Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling. Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Psykoterapeuter har taget en fireårig deltidsuddannelse fra et privat psykoterapeutisk uddannelsessted.

Mange vælger uddannelsen som psykoterapeut om en efteruddannelse for at blive bedre til sit andet fag. Det betyder ofte at man har en del praksiserfaring som f.eks. psykolog, læge, psykiater, skolelære, pædagog, jordemoder og sygeplejerske tager for at styrke ens faglige profil.

Psykoterapeuter uddannes ikke til at tackle svære sindslidelser eller stille kliniske diagnoser

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. Dog uddannes psykoterapeuter ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser. Derfor samarbejder mange psykoterapeuter også med både psykiatere og psykologer.

En Psykolog

… tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervision – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egenterapi, men det gør specialistdelen; dvs. hvis en psykolog videreuddanner sig til specialist i psykoterapi, så er der et krav om 80 timers egenterapi.