Familieterapeut

Familieterapeut

Familie er mennesker der udgør vores nærmeste relationer – nogle er biologiske andre er ikke..

Jeg tilbyder primært samtaler – råd og vejledning – til forældre, unge og børn.

Jeg har ikke mulighed for at have en familie samlet på Klinikken – så det er PRIMÆRT min uddannelse og erfaring som familieterapeut jeg tilbyder.

Til forældre

Udfordringen tilhører ikke individet, men er et produkt af samspillet med andre mennesker og verden generelt.

Viden og indsigt, hjælper dig som forældre til at forstå barnet eller den unges handlinger og reaktioner.

Som familieterapeut kan jeg tilbyde dig større indsigt og forståelse.

Jeg arbejder med afsæt i det systemiske. En tilgang som har et særligt fokus på det, som omgiver barnet. Det betyder med andre ord, at udfordringen ikke altid tilhører individet, men er et produkt af samspillet med andre mennesker og verden generelt.

Grundlaget for behandlingen er at se nærmere på de relationer, som barnet vokser op i. Det, vi oplever hos barnet er oftest et symptom på noget andet, et symptom på at noget ikke fungerer.

Barnets alder har stor indflydelse på evnen til at fortælle hvad der er svært. Dels har barnet udviklingsmæssigt ikke evnen til et følelsesmæssigt nuanceret sprog. Et sprog der kan beskrive deres problematikker. Oftest har de heller ikke tidligere erfaringer de kan gøre brug af. dvs. barnet ikke altid selv ved hvad der er svært. Så når vi spørger barnet, hvad der er galt – svarer det ofte ”ikke noget – eller jeg ved det ikke” – hvilket er et godt svar, når man er et barn!

De er ofte meget konkrete når de fortæller –  f.eks. “hun er dum” – men kan f.eks. ikke beskrive at de er kede af det, fordi de ikke er med i legen.

 Jeg kan hjælpe dig som forældre med at skabe større indsigt og forståelse i barnets verden.  Viden og indsigt hjælper dig til bedre at forstå dit barns handlinger og reaktioner. Dermed også en viden hvordan du bedre støtter og guider sit barn.

Dette vil medvirke til ro og overskud som forældre – husk at det er den voksne, der har ansvaret for en forandring.

Til den unge

Måske oplever du ensomhed, tristhed, magtesløshed, noget i din familie som er hemmeligt for andre, at det er svært at passe din uddannelse eller dit arbejde – svært at “passe ind i det normale”.

Det du oplever som svært, er ofte et symptom. Et symptom på at noget ikke fungerer, det kan være inde i dig – men ofte er det noget i dine omgivelser der får disse symptomer til at “råbe op” og blive synlige.

Jeg kan hjælpe dig med at skabe indsigt og forståelse for dette. Viden og indsigt hjælper dig til at forstå dine handlinger og reaktioner.

Forståelsen af dine handlinger og reaktioner vil hjælpe dig til at finde ro, overskud og dermed muligheden for at lave forandringer. Det kan f.eks. hjælpe dig med at  fortælle menneskerne omkring dig – hvad du har brug for støtte til og hvad du ikke har brug for.

Søskende

Både børn og unge, men særligt også jer der er blevet voksne. Der kan være mange glæder og udfordringer i jeres forhold – mangler du/i støtte til at forandre noget i jeres relation – kan jeg tilbyde viden og erfaring til en sådan forandring.