Psykoterapi

Alle mennesker indeholder ressourcer til forandring.

Jeg kan hjælpe dig med at finde det værktøj, som netop du har brug for til at forstå og håndtere din udfordring. Min viden og indsigt i hvordan vi som mennesker kan reagerer når vi er udfordrede, vil  kunne hjælpe til at forstå dine handlinger og reaktioner (dine symptomer).

I Psykoterapien kan jeg tilbyde:

Nærværende samtaler. Jeg arbejder relationsorienteret. Det betyder med andre ord, at jeg arbejder med relationerne mellem mennesker – dem vi har kendt og dem vi har nu. Det er oftest der hvor vi udvikler os, men også der vi udfordres.

Formålet er at hjælpe dig med, at få “øje på” det som du har mulighed for at forandre. Men vigtig også at få indsigt i det som du ikke har mulighed for at forandre – f.eks. hvordan et andet menneske opfører sig.

  Tilgang

  Min tilgang er systemisk med fokus på ressourcer – vi har alle nogle ressourcer – også selv om vi i en periode kan opleve at der ikke er nogle.

  Min erfaring er at det skaber forandringer – når vi finder det fokus. De løsninger du plejer at bruge – som ikke virker mere – skal gentænkes med en anden tilgang. Måske skal du handle anderledes end du tidligere har gjort? Måske ikke… Løsningen er heller ikke altid den som andre mennesker ønsker vi skal bruge.

  Jeg har solid erfaring i arbejdet med børn og unge med meget komplekse problemstillinger, f.eks. selvskade, misbrug, overgreb, spiseforstyrrelser, skolevægring. Min tilgang her er  lade dem forstå (og tro på ) at de ved bedst om hvordan det opleves at være dem – midt i det som er svært. Jeg bruger ofte visuelle redskaber som tavle og papir.

  Sorgforståelse og bearbejdning, f.eks. i forbindelse med livskriser, skilsmisser, alvorlig sygdom, dødsfald. Sorg er ikke noget der går væk, men vi kan lære at leve med den så den ikke slukker vores lyst til livet. Sorg er en stor kærlighedserklæring.

   

  Psykoterapeut

  Arbejder blandt andet med:

  Kognitiv psykoterapi

  I kognitiv adfærdsterapi har man fokus på sammenhængen mellem de tanker, vi gør os, de følelser vi har, fysiske reaktioner og den måde, vi handler på. Tanker og handlinger er således i centrum i terapien – deraf navnet kognitiv adfærdsterapi.

  Terapiformen har fokus på, hvordan selvkritiske og negative tanker påvirker vores liv. Man kan opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder udfordringerne ved lige og en forståelse for, hvordan ens følelser kan ændre sig, når man tænker og handler anderledes.

  Kognitiv terapi er ofte gavnligt for personer, der har relationelle problemer eller symptomer på angst, depression, lavt selvværd, stress og PTSD.

   

  Hvordan foregår kognitiv adfærdsterapi?

  I kognitiv terapi vil et hovedfokus for dig og din terapeut være, at I sammen forsøger at forstå og identificere de udfordringer, som netop du oplever. Kognitiv adfærdsterapi gør dig opmærksom på, hvordan selvkritiske og negative tanker påvirker dit liv. Du kan opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder udfordringerne ved lige og en forståelse for, hvordan dine følelser kan ændre sig, når du tænker og handler anderledes. 

  Du kan ændre måden, du tænker om dem på og handle anderledes fremadrettet, så negative erfaringer kan træde i baggrunden og skabe rum for nye, positive overbevisninger

  Narrativ psykoterapi

  Systemisk orienteret (narrativ) terapi

  Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne. Ligesom den dynamiske psykoterapi er det en indsigtsorienteret terapi, hvor klientens/klienternes livsfortælling er i centrum. Jeg bruger meget visuelt arbejde som f.eks. tavle hvor vi laver genogrammer over din familie, tidsline over din livsfortælling, netværkskort over dine relationer.

   

  Psykoterapi behandling

  – også kaldet samtaleterapi – bruges til behandling af en lang række psykiske sygdomme. I nogle tilfælde kan psykoterapi være den eneste form for behandling, man har brug for. I andre tilfælde kan psykoterapi indgå som en del af behandlingen på lige fod med fx medicin.

  Inden for behandling af voksne er der to hovedretninger: kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi.

  I kognitiv terapi arbejder du sammen med din terapeut på at forstå og ændre uhensigtsmæssige tanker og handlinger, som kan være med til at udvikle, forværre eller vedligeholde din sygdom. Kognitiv terapi er et fælles, undersøgende arbejde mellem dig og din terapeut.

  Den kognitive terapi tager udgangspunkt i dine aktuelle problemer. Din terapeut kan dog godt spørge ind til hændelser fra tidligere i dit liv, som måske kan have betydning for, hvordan du har det i dag. Det er forskelligt, hvor meget man taler om oplevelser fra fortiden. Hos nogle fylder denne del af behandlingen ikke så meget.

  Psykoanalytisk terapi er samtaleterapi, hvor en fri og åben dialog mellem dig og din terapeut danner grundlag for mere viden om dig. Formålet med terapien er at opnå en dybere indsigt i de mønstre, tanker, følelser og handlinger, som ligger bag de vanskeligheder (symptomer), som du har. Herved får du gradvis større forståelse for årsagerne til dine følelser og handlinger. Når du først forstår, hvorfor du tænker og handler, som du gør, kan du bedre arbejde på at forandre de tanker, følelser og handlinger, som ikke er hensigtsmæssige for dig

  Kropsorienteret psykoterapi

  Er en samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen. Her skelnes der mellem metoder, som direkte påvirker klientens krop med fysisk kontakt, og metoder, der blot inddrager de kropslige forhold i den terapeutiske samtale. I alle tilfælde er kroppen en vigtig medspiller i terapien.

  Kropsbaserede teknikker/elementer som f.eks. mindfulness meditation, vejrtrækningsøvelser.