Om

Jeg hedder Susse og har mere end 22 års erfaring som socialpædagog og terapeut. Jeg er et roligt og nærværende menneske – med fagligheden i orden.

På klinikken tilbyder jeg behandling inden for Psykoterapi, Familieterapi, & Stressterapi .

Inden for alle 3 terapeutiske behandlinger vil mistrivsel ofte være en overskrift. Mistrivsel kan være kendetegnende ved fysiske tegn på stress, et lavt selvværd, angst, tristhed, misbrug, manglende energi, psykiske diagnoser.

Du oplever måske alvorlig sygdom i familien, har mistet et nærtstående menneske, er pårørende til alvorligt syg.

Oplever skolevægring og mistrivsel hos dine børn eller unge. Skilsmisse, nære relationer der er svære, eller lever i en sammenbragt familie.

Der er masser jeg ikke har nævnt – men det gør det ikke mindre relevant for dig. Kontakt mig for en uforpligtende snak – det er helt gratis.

 

Jeg har igennem 22 år holdt mig opdateret fagligt og løbende uddannet mig i de retninger jeg har fundet både relevante og interessante.

Jeg har i en periode selv været påvirket af stress, og har derfor også erfaring med metoder der virker.

Min brede faglighed – kombineret med mine mange års erfaring giver mig et grundigt afsæt for at hjælpe dig.

Fagprofil og Erhvervserfaring

Jeg har siden min uddannelse til socialpædagog i 1999 primært beskæftiget mig med anbragte børn, unge og deres familier.

I arbejdet som familiekonsulent og har jeg stor terapeutisk erfaring i den systemiske tilgang til familier.

Sorggrupper med børn der har mistet en forældre – bred viden om børn og unges sorg. Derudover erfaring  med voksne i sorg og krise, både i forbindelse med livstruende sygdom og dødsfald.

Socialpædagog tilknyttet folkeskoler på alle klassetrin og SFO.

Solid erfaring i tværfagligt samarbejde med myndigheder, sagsbehandlere, tilsyn, lærer, pædagoger, frivillige, sundhedsplejersker, læger etc.

Gennem alle årerne har jeg haft grupper med børn og unge af forældre der har eller har haft et misbrug.

Terapi har været en del af min faglighed de sidste 10 år.

Så der er tyngde i min faglighed.

 • Socialpædagog fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium 1999.
 • Diplom i Familieterapi, Metropol Kbh.
 • 2 årig “Relationskompentence” – Kempler instituttet.
 • 1. del af Supervisor uddannelsen  – Kempler instituttet.
 • Lægecertificeret Stressterapeut via Medica Pro – Odense.
 • 1 årig KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik.
 • Certificeret i NADA.
 • Modul “Undervisning og læring” på Diplom i erhvervspædagogik.
 • Forskellige kurser omkring “Sorg og Krise”. Kræftens Bekæmpelse v/Jes Dige, bl.a. “Tab og traumer hos børn i forbindelse med med kritisk sygdom eller død” – “Forældre i krise” i forbindelse med børns kristiske sygdom.
 • Leder af sorggruppe for børn i alderen 6-9 år – under Kræftens Bekæmpelse i Kbh.
 • Leder af børne/ungegrupper af misbrugsforældre – Silkeborg Kommune.
 • 5 års erfaring i arbejdet med FIT – “Feedback Informed Treatment”.
 • Erfaring i inddragende medtoder med bl.a “Signs of Safety” og Familierådslagning.
 • “Mentalisering – interventioner på børneområdet” Peter Fonagy og Eia Asen.
 • Vikar på døgninstitution for misbrugere, København.